Kalis Ilustrisimo

Grand Master: Antonio 'Tatang' Ilustrisimo 1900-1997 (Bagong, Bantayan, Cebu, Philippines)

Master: Antonio 'Tony' Diego 1946-2014 (Pasil, Cebu, Philippines)

Guro: Christopher 'Topher' Ricketts 1955-2010 (Manila, Philippines)

Guro: Edgar Sulite 1957-1997 (Tacloban City, Philippines)

Guro: Epifanio 'Yuli' Romo

Guro: Mike V. Wiley

Guro: Romy Macapagal

Guro: Peachie Baron Saguin (Quezon City, Philippines)

Guro: Arnold Narzo (Manila, Philippines)

Guro: Raymond Floro (New South Wales, Australia)

Guro: John Chow (Australia)